Podrška obrazovanju socijalno deprivirane dece i mladih u Srbiji

Podrška obrazovanju socijalno deprivirane dece i mladih u Srbiji

Cilj troipogodišnjeg projekta je da se poboljšaju šanse i uspeh u obrazovanju socijalno deprivirane dece i mladih (dece i mladih iz siromašnih porodica i onih koji pripadaju posebno ranjivim kategorijama poput pripadnika romske manjine ili dece i mladih sa invaliditetom i/ili sa smetnjama u razvoju). Projekat se sprovodi u 14 lokalnih zajednica širom Srbije: Bač (Selenča), Opovo, Mali Iđoš, Šid, Kruševac (Gornji Stepoš), Aleksinački Rudnik, Kraljevo, Bor, Knjaževac, Lajkovac (Jabučje), Mionica, Vranje, Leskovac i Lebane (Bosnjace). Podrška se kontinuirano pruža za ukupno 310 školske dece i mladih u ovim sredinama. Angažovani lokalni obrazovni koordinatori zaduženi su za identifikaciju i selekciju dece i mladih koji su korisnici projekta, sprovođenje projektom predviđene podrške deci i mladima i praćenje stepena integracije identifikovane dece i mladih u školski sistem i njihovog uspeha. Podrška podrazumeva nabavku udžbenika i školskog materijala, pokrivanje troškova ishrane i putnih troškova učenika i učenica, organizovanje dodatne nastave i radionica, nenovčane nagrade za najbolje učenike i učenice, motivisanje roditelja dece i pokrivanje troškova kotizacije nastavnicima u izabranim školama za pohađanje akreditovanih treninga relevantnih za rad sa socijalno depriviranom decom i mladima. 

Ovim projektom Ekumenska humanitarna organizacija želi da podrži napore škola i lokalnih zajednica da se ulaganjem u obrazovanje siromašne dece ostvare pozitivne lične, društvene i ekonomske promene. Projekat je nastavak uspešno relizovanog trogodišnjeg projekta (od jula 2019. do juna 2022. godine).

Period implementacije: 1. januar 2022. - 30. jun 2025. godine.

Partner: Brot für die Welt

Koordinator: Damir Krkobabić  > damir@ehons.org