Socijalna inkluzija Roma i drugih osetljivih grupa u Srbiji 2019-2022

 Socijalna inkluzija Roma i drugih osetljivih grupa u Srbiji 2019-2022

Projekat Ekumenske humanitarne organizacije zasnovan je na dvadesetogodišnjem iskustvu u radu sa osetljivim grupama i ima za cilj da doprinese procesu socijalne inkluzije kroz unapređenje životnih uslova siromašnih romskih i drugih socijalno ugroženih porodica.

Projekat se realizuje kroz tri komponente: stanovanje, obrazovanje i pravna podrška.

U podstandardnim naseljima porodicama će se pomoći da kroz postupak ozakonjenja obezbede pravnu sigurnost svojih domova kao i da, kroz pristup drugim fondovima, unaprede stambene uslove.

Deo projektnih aktivnosti ima za cilj da doprinese uspešnom sprovođenju interkulturalnog obrazovanja u odabranim školama kao i podršku u radu sa decom i mladima iz socijalno ugroženih porodica.

Značajan deo aktivnosti usmeren je na informisanje pripadnika osetljivih zajednica o pravima na besplatnu pravnu pomoć kao i podršku odabranim jedinicama lokalnih samouprava i institucijama u unapređenju postojećih kapaciteta u pružanju pravne pomoći. Kao važan propratni efekat u sprovođenju svih projektnih aktivnosti je jačanje institucionalne više-sektorske saradnje i usmeravanje pažnje na osetljive zajednice u neposrednom okruženju.

Projektna metodologija zasniva se na poštovanju osnovnih ljudskih prava i podršku ugroženima da ta prava ostvare. Uspostavljena saradnja EHO sa državnim i lokalnim institucijama kroz projektne aktivnosti će doprineti unapređenju postojećih politika i praksi koje su usmerene na unapređenje položaja Roma i drugih osetljivih grupa u Srbiji.

U trajanju od četiri godine, projekat se sprovodi u deset jedinica lokalnih samouprava u Srbiji. Tokom 2019. godine uspostavljeno je partnerstvo i potpisani Sporazumi o saradnji sa sledećim lokalnim samoupravama: grad Novi Sad, opština Žabalj, opština Smederevska Palanka, opština Aranđelovac, gradska opština Zvezdara, gradska opština Obrenovac, opština Raška, opština Požega, grad Kragujevac i grad Šabac.

Period implementacije: 1. januar 2019 do 31. decembar 2022. godine

Partneri: HEKS/EPER Švajcarska

Koordinatorka: Slađana Jovanović > sladjana@ehons.org