Dnevni centar za osobe sa invaliditetom

Centar ima za cilj unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom, razvoj aktivizma i nezavisnosti kao i ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom. Na raspolaganju su razne vrste radionica u okviru radno okupacionog programa, a najznačajnija je EHO krojačka radionica, projekat koji je zamišljen kao preteča socijalnog preduzeća i ima za cilj zapošljavanje osoba sa invaliditetom i teže zapošljivih kategorija stanovništva. U radionici angažovane su dve profesionalne krojačice koje šiju unikatne odevne predmete od polovne garderobe i otpadnog tekstila. Korisnici dnevnog boravka kao i seniori mogu da se angažuje na pomoćnim krojačkim operacijama. Do sada smo uspešno prezentovali radove EHO krojačke radionice na različitim izložbama, bazarima i modnim revijama. Svake godine organizujemo i kurs šivenja za žene iz marginalizovanih kategorija stanovništva i u 2019. ovaj kurs je završilo 8 žena.


Period implementacije: 1. januar – 31. decembar 2020. godine

Partner: ELCA, Otto per Mille, Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu Grada Novog Sada

Koordinatorka: Marija Parnicki > marija@ehons.org