Dnevni centar za osobe sa invaliditetom

 Dnevni centar za osobe sa invaliditetom

Centar ima za cilj unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom, razvoj aktivizma i nezavisnosti kao i ekonomsko osnaživanje marginalizovanih žena. Najznačajnija aktivnost ovog centra je EHO krojačka radionica u okviru koje zapošljavamo slabo zapošljive žene ili žene sa invaliditetom na poslovima redizajniranja i reciklaže polovne garderobe kao i pružanja jednostavnijih krojačkih usluga . Zaposlene krojačice godišnje prerade do 1. tone donirane polovne garderobe (koja bi inače završila na deponijama) u unikatne odevne predmete i originalne modne dodatke. Ovi proizvodi se izlažu i prodaju na sajmovima, izložbama i drugim manifestacijama, te se  na ovaj način prikupljaju sredstva za pomoć osobama sa invaliditetom. Korisnicima ovog centra na raspolaganju je i radno okupaciona krojačka radionica pod  supervizijom glavne krojačice u kojoj učestvuje oko 10 žena. One uglavnom šiju modne dodatke i pružaju jednostavnije krojačke usluge. Svake godine se organizuje i kurs šivenja za OSI kao i ostale marginalizovane žene, koji doprinosi ekonomskoj nezavisnosti i samostalnosti. EHO krojačka radionica je projekat koji je zamišljen kao preteča socijalnog preduzeća i ima za cilj zapošljavanje osoba sa invaliditetom i teže zapošljivih kategorija stanovništva. 

Period implementacije: 1. januar – 31. decembar 2023. godine

Partner:  Otto per Mille iz Italije i Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu Grada Novog Sada.

Koordinatorka: Marija Parnicki