Klub za seniore

U socijalno-dijakonijskom Centru „Bereš Karolj“ funkcioniše Klub za seniore koji okuplja oko 30 seniora starosti preko 65 godina. Dolaze i druže se četiri dana u nedelji, od utorka do petka. Tokom tih dana, na raspolaganju su im razne usluge koje mogu da koriste prema ličnim afinitetima i potrebama; zdravstvene konsultacije lekara, pedikirske usluge,pastoralno i psihološko savetovanje itd. Za korisnike se organizuju i radno-okupaciona radionice kao i predavanja iz raznih oblasti koje ih interesuju kao i niz kulturno –zabavnih aktivnosti i obeležavanje značajnih praznika i jubileja.
Humanitarna služba Marta centar pruža pomoć socijalno slabijim korisnicima i kategorijama stanovništva u vidu polovne garderobe, obuće i pokućstva i pranja veša u Novom Sadu. Tokom 2019. godine pomoć u vidu polovne garderobe, obuće i pokućstva redovno je koristilo preko 50 porodica kao i veliki broj udruženja. Usluge pranja veša koristi 20 marginalizovanih porodica iz Novog Sada.


Period implementacije: 1. januar – 31. decembar 2020. godine

Partneri: Otto per Mille iz Italije i ELCA

Koordinatorka: Marija Parnicki > marija@ehons.org