Klub za seniore

U socijalno-dijakonijskom Centru „Bereš Karolj“ funkcioniše Klub za seniore koji okuplja oko 30 seniora starosti preko 65 godina, koji su relativno očuvanog psihofizičkog stanja i mogu samostalno da dolaze u naš klub. Oni se okupljaju 2-3 puta nedeljno, koristeći razne usluge koje su im na raspolaganju. Mogu da učestvuju u raznim radno-okupacionim aktivnostima, koriste usluge psihosocijalnog i zdravstvenog savetovanja, usluge vešernice, te da se opskrbe sa polovnom garderobom ako su lošijeg socio-ekonomskog statusa.  Redovno se organizuju kulturno –zabavne aktivnosti, obeležavaju se značajni praznici i jubileji a vrlo često i razna predavanja po njihovom izboru.

Period implementacije: 1. januar – 31. decembar 2022. godine

Partneri: Otto per Mille iz Italije i ELCA

Koordinatorka: Marija Parnicki > marija@ehons.org