Ana Đurovka

Ana Đurovka

Ana Đurovka u Ekumenskoj Humanitarnoj organizaciji radi od 2011. godine. Trenutno se nalazi na poziciji Koordinatorke računovodstva u finansijskom odeljenju. Zadužena je za obradu svih računovodstvenih podataka, sastavlja poreska dokumenta, vrši obračun zarada, blagajničke poslove, kao i izrada godišnjeg finansijskog izveštaja organizacije. Obavlja poslove sravnjenja i uskladjivanja podataka sa poslovnim partnerima i nadležnim institucijama. Učestvuje u godišnjoj reviziji organizacije.

Tokom svoje karijere radila je u sledećim oblastima: komercijalni poslovi u oblasti trgovine robom i uslugama, kao i računovodstvo trgovinskih organizacija. Podržava rad Ekumenskog foruma žena i učestvuje u radionicama hrušćanskih žena.

Ana je završila Višu Ekonomsko-komercijalnu školu u Novom Sadu. Poseduje diplomu Udruženja računovodja sa zvanjem „Samostalni računovodja“ i druge sertifikate vezane za struku.

Voli prirodu, putovanja i čitanje odabranih knjiga. Bavi se proizvodnjom bio povrća i začinskog bilja, a interesuju je i nove mogućnosti iz oblasti bio hrane i fičke aktivnosti u cilju zdravog života.

E-mail: ana.djurovka@ehons.org