Anamaria Farago

Anamaria Farago, u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji radi od 2008. godine. Trenutno se nalazi na poziciji Koordinatorke za finansijska izveštavanja i analize. Direktno je uključena u finansijsko administriranje nekoliko projekata sa ranjivim grupama, planiranje i praćenje budžeta, korespodencija sa donatorima u vezi administriranja projekata, učestvovanje u izradi  godišnje organizacione revizije i revizije različitih projekata.

Do sada je radila u oblasti bankarstva, volontiranje na projektima koji pružaju podršku osobama sa HIV-om, humanitarna pomoć, terenski rad na inkluzivnim projektima sa romskom nacionalnom manjinom, stručno usavršavanje kod Agencije za zapošljavanje (Neu Arbeit) i Evangeličke-protestantske humanitarne organizacije (Eva) u Štutgartu.

Anamaria je diplomirala na Ekonomskom fakultetu, smer Marketing Menadžment zatim završila master studije iz oblasti Ekonomije sa temom Obnovljivi izvori energije.

Interesovanja: putovanja, ekologija, kinologija, ples.

E-mail: anamaria@ehons.org