Osnaživanje žena i dece izbeglica

Osnaživanje žena i dece izbeglica

Projekat "Osnaživanje žena i dece izbeglica" predstavlja nastavak projekta "Pružanje podrške integraciji žena i dece" koji je Ekumenska humanitarna organizacija realizovala od maja 2019. godine do februara 2023, u okviru prihvatnih centara u Subotici i Somboru.

Opširnije