Osnaživanje žena i dece izbeglica

Projekat "Osnaživanje žena i dece izbeglica" predstavlja nastavak projekta "Pružanje podrške integraciji žena i dece" koji je Ekumenska humanitarna organizacija realizovala od maja 2019. godine, do marta 2020, u okviru prihvatnih centara u Subotici i Somboru. Od jula 2020. projekat nastavlja sa implementacijom u okviru prihvatnih centra u Šidu i Somboru. Ciljna grupa su žene i deca koja usled migrantske krize borave u navedena dva centra. Polazeći od činjenice da okolnosti pod kojima se migracija odvija ima izuzetan uticaj na bezbednost i dobrobit žena i dece, nastavljen je projekat sa ciljem da svako dete i/ili žena koji poseti Dnevni centar dobije podršku uključivanjem u aktivnosti koje doprinose razvoju njihovih potencijala, kako u razvojnom smislu, tako i psihološkom.
Projektne aktivnosti u Dnevnom centru za žene i decu realizuju vaspitači, angažovani u okviru projekta. Polazište rada je stvaranje sigurnog okruženja gde se pružaju mogućnosti za igru, učenje, podstiče kreativnost i razvijaju radne veštine. U tom smislu rad se fokusira na:
• edukativne aktivnosti (organizacija časova učenja srpskog i engleskog jezika, časovi matematike, geografije, itd.);
• kreativne radionice za decu, gde kroz različito oblikovane tematske pristupe deca izražavaju svoju kreativnost i razvijaju svoje potencijale;
• radno-kreativne aktivnosti za žene, usmerene na razvoj veština značajnih za njihovo radno osposobljavanje.
Na ovaj način oblikovan rad doprinosi postizanju krajnjeg cilja projekta, a to je: kroz informalno obrazovanje, a sa težnjom doprinosa osnaživanju i daljoj integraciji u zemljama krajnje destinacije jačaju se obrazovne kompetencije, razvijaju socijalne i radne veštine žena i dece koji zahvaćeni migrantskom krizom borave u PC u Šidu i Somboru.


Period implementacije: 1. jul 2020 – 28. februar 2021. godine

Partner: Evangelical Lutheran Church in America, Komesarijat za izbeglice i migracije Republika Srbija

Koordinatorka: Vedrana Bjelajac > vedrana@ehons.org