Ekumenski rad žena

Ekumenski rad žena okuplja predstavnice EHO osnivačkih crkva, kao i predstavnice Rimokatoličke crkve u Novog Sada. One učestvuju i radu i aktivnostima u okviru Ekumenskog foruma evropskog hrišćanki (EFECW) kao i organizaciji i realizaciji Svetskog molitvenog dana, svetskog pokreta žena,koji se obeležava celosvetskom molitvom svakog prvog petka u martu. Ove godine žene iz 5 crkava organizovale su Svetski molitveni dan 6. marta u Grkokatoličkoj crkve Sv. Apostola Petra i Pavla u Novom Sadu. Inače se ove službe održavaju uglavnom u protestantskim crkvama u Vojvodini, i po načelu bi trebaju da budu ekumenske.
Ove godine implementira se projekat koji ima za cilj prevenciju raka dojke i grlića materice i u okviru njega organizovaćemo niz predavanja i lekarskih pregleda žena širom Vojvodine.


Period implementacije: 1. januar – 31. decembar 2020. godine

Partner: Pokret najmanjeg novčića (Fellowship of the Least Coin)

Koordinatorka: Marija Parnicki > marija@ehons.org