Ekumenski rad žena

Ekumenski rad žena je aktivnost koja se odvija u kontinuitetu već punih 30 godina. U ekumenskom radu učestvuju hrišćanske iz 5 crkava: Slovačke evangeličke a.v. crkve, Hrišćanske reformatske, Evangeličke metodističke, Grkokatoličke i Rimokatoličke crkve. U okviru ovog rada organizuju se razni ekumenski i interrreligiozni susreti, seminari i konferencije. Svake godine se organizuje Svetski molitveni dan, a prošle godine je organizovana i regionalna ekumenska konferencija na kojoj je učestvovalo 30 žena iz 4 države regiona. Podršku u ovom radu nam pruža krovna organizacija Ekumenski forum evropskih hrišćanski (EFECW), koji okuplja hrišćanske i hrišćanske organizacije iz cele Evrope. Posebno bi istakli dobru i plodonosbu saradnju sa predstavnicama Srpske pravoslavne, Rimokatoličke i Baptističke crkve iz Zemuna i Beograda, sa kojima organizujemo sastanke, seminare i humanitarne izložbe. 

U okviru ženskog ekumenskog rada naša organizacija implementira i projekta pod nazivom „Prevencijom do ranog otkrivanja malignih obolenja kod žena iz ruralnih oblasti“ u okviru kojeg održavamo zdravstvene radionice širom Vojvodine, radi podsticanja i ohrabrivanje žena da idu na redovne preglede i odazovu se skriningu. 

Partner: Ekumenski forum evropskih hrišćanskih žena, ELCA (Evangelička crkva Amerike)

Koordinatorka: Marija Parnicki > marija@ehons.org