Opšti uslovi uplate

Osnovni podaci o firmi

Ekumenska humanitarna organizacija
Ćirila i Metodija 21, 21000 Novi Sad
Delatnost: Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Šifra delatnosti udruženja: 9499
Matični broj: 08673411
PIB: 101646533
Web adresa: https://ehons.org
Telefon: +381 21 466 588
E-mail: office@ehons.org

Opšte odredbe

Opštim uslovima uplate na račun Ekumeske humanitarne organizacije primaoca sredstava, putem platnih karica preko Interneta (u daljem tekstu: Opšti uslovi) utvrđuju se uslovi pod kojima zainteresovano lice (u daljem tekstu: donator) može preko Interneta izvršiti uplatu na račun na Internet stranici Ekumenske humanitarne organizacije (u daljem tekstu: EHO), putem platnih kartica. EHO zadržava pravo da u skladu sa svojom poslovnom politikom i/ili pozitivnim zakonskim propisima izvrši promenu ovih Opštih uslova, o čemu blagovremeno i na uobičajen način obaveštava donatore, na svojoj internet stranici.

Iznos uplate

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Način uplate

Učesnik vrši uplatu na evidencioni račun putem platnih kartica. Plaćanje je omogućeno karticama VISA, MasterCard, Maestro.

Reklamacije i povraćaj sredstava

Donator sve reklamacije za izvršenu uplatu na račun može uputiti na broj 021/466-588, ili slanjem e-maila na office@ehons.org (u daljem tekstu: Korisnički servis).

Ograničenja odgovornosti

EHO se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za štetu koja može nastati Donatoru i/ili trećim licima usled neautorizovanog, ili neovlašćenog korišćenja platne kartice odnosno bilo koje zloupotrebe iste (ukradene platne kartice, korišćenje platne kartice bez znanja vlasnika iste i dr.) i u navedenom slučaju EHO neće izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava. EHO nije odgovoran za prekid internet konekcije, ili nedostupnost procesora platnih kartica.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom uplate, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni sistemu EHO-a. U ime EHO-a obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših donatora. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o donatorima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje donatora u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo donatoru mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne žele, da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o donatorima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni EHO (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Sigurnost podataka garantuje procesor platnih kartica. Za VISA-u, MasterCard i Maestro procesor je Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces uplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni sistemu EHO-a, pa samim tim EHO neće biti odgovoran za zloupotrebu istih.

Primena Pravila o uplatama preko sredstava elektronske komunikacije

Na sva pitanja koje nisu regulisana ovim Opštim uslovima uplate, supsidijarno se primenjuju Pravila o uplatama  preko  sredstava elektronske komunikacije.