Borka Vrekić

Borka Vrekić

Borka Vrekić u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji radi od 2008. godine. Trenutno se nalazi na poziciji Projektne koordinatorke gde je zadužena za koordinaciju i realizaciju aktivnosti na projektu kućne nege i pomoći u kući i na projektu podrške onkološkim pacijentima na Institutu u Sremskoj Kamenici. U okviru svog radnog mesta, Borka razvija saradnju sa lokalnim samoupravama i radi na održivom modelu pružanja usluga socijalne zaštite i umrežavanju sa relevantnim akterima u socijalnoj zaštiti.

Borka je tokom svoje karijere radila u sledećim oblastima: razvoj socijalnih usluga, humanitarna pomoć, dijakonija, volonterski rad, rad sa ranjivim grupama, mobilizacija i participacija zajednice i dr.    

Završila je Akademiju za socijalni rad i dijakoniju u Češkoj Republici a pored toga studirala je i biologiju i geografiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

U slobodno vreme bavi se fotografijom.

E-mail: borka@ehons.org