Tijana Čeliković

Tijana Čeliković

Tijana Čeliković u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji radi od 2015. godine. Svoj rad sa EHO i decom započela je kao volonter i terenski saradnik u okviru projekta Svratišta za decu ulice, da bi onda prešla na poziciju Projektne koordinatorke na projektima podrške i pomoći deci koja su uključena u život i/ili rad na ulici, deci migrantima i izbeglicama. Trenutno se nalazi na poziciji koordinatora pravne komponente u sklopu projekta Socijalne inkluzije Roma i drugih osetljivih grupa u Republici Srbiji 2019-2020. Kao koordinatorka pravne komponentne zadužena je za koordinaciju, implementaciju i monitoring aktivnosti u cilju pružanja podrške službama za besplatnu pravnu pomoć u jedinicama lokalne samouprave koje su partneri na projektu. Takođe, sarađuje sa institucijama i organizacijama civilnog društva u zemlji i zadužena je za koordinaciju multisektorske saradnje.

Osnovne i master studije završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Pripravnički staž završila je u Osnovnom i Višem sudu u Novom Sadu u periodu 2012-2014. godine. Oblast interesovanja su joj socijalno pravo, prava dece i njihova zaštita.

Svoje slobodno vreme voli da provodi sa svojom porodicom.

E-mail: tijana@ehons.org