Tanja Stojković

Tanja Stojković

Tanja Stojković u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji radi od 1995. godine. Trenutno se nalazi na poziciji Projektne koordinatorke gde radi na planiranju, pripremi, implementaciji, monitoringu i evaluaciji projekata namenjenih povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji. Do sada je radila u oblasti psiho-socijalne podrške ranjivim grupama, humanitarne pomoći, integraciji i repatrijaciji izbeglica, zagovaranju, obrazovanju i zapošljavanju Roma i dr. Učestvovala je u radu više lokalnih koordinacionih tela  a trenutno je Član Saveta za migracije Grada Novog Sada.

Poseduje zvanje Master inženjera menadžmenata Univerziteta u Novom Sadu. Završila je Novosadsku novinarsku školu.

Tokom devedesetih godina radila je na lokalnoj radio i televizijskoj stanici. Osim Ekumenske humanitarne organizacije, bila je koordinatorka regionalnog projekta Luteranskog svetskog saveza i angažovana u još nekoliko organizacija civilnog društva.

Majka je troje dece.

E-mail: tanjas@ehons.org