Marija Parnicki

Marija Parnicki

Marija Parnicki  u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji radi od 1999. godine u okviru koje je bila angažovana na raznim projektima. Trenutno se nalazi na poziciji Projektne koordinatorke gde radi na planiranju, pripremi, implementaciji, monitoringu i evaluaciji projekata namenjenih starim osobama i osobama sa invaliditetom u okviru Dnevnog boravka za seniore i EHO krojačke radionice. Marija koordinira i ekumenski rad žena i Svetski molitveni dan u Srbiji, a u prethodnom periodu koordinirala je i projektom Duga, Dijakonijskim centrom i dr.

Marija je diplomirala na Filozofskom fakultetu na odseku za psihologiju 1990. godine u Novom Sadu. Radila kao psiholog u Centru za socijalni rad u Bačkoj Palanci kao i u osnovnoj školi u Bačkom Petrovcu.

Voli modu, kreativnost i inovativnost.

E-mail: marija@ehons.org