Damir Krkobabić

Damir Krkobabić u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji radi od 2007. godine. Trenutno se nalazi na poziciji Projektnog koordinatora gde radi na planiranju, pripremi, implementaciji, monitoringu i evaluaciji projekata. Do sada je radio na različitim programima integracije i zaštite prava izbeglih i raseljenih lica, Roma i osoba sa invaliditetom. U saradnji sa institucijama i organizacijama civilnog društva učestvovao je i u izradi brojnih predloga praktičnih politika kao i u aktivnostima koje doprinose procesu evropskih integracija.

Damir je završio Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, odsek za psihologiju. Završio je i Specijalističke akademske studije u Novom Sadu iz političke psihologije, kao i Školu ljudskih prava Beogradskog centra za ljudska prava. Licencirani je stručni radnik iz oblasti socijalne zaštite. Pre Ekumenske humanitarne organizacije bio je angažovan u još nekoliko organizacija civilnog društva.

Ljubitelj je nordijskih krimi romana, serija i filmova.

E-mail: damir@ehons.org