Milica Milović Kinoli

Milica Milović Kinoli je u Ekumenskoj Humanitarnoj organizaciji od aprila 2021. godine. Trenutno se nalazi na poziciji Projektne koordinatorke na projektu „Podrška u zaštiti i pružanje humanitarne pomoći ljudima u pokretu“.

Milica je fotografkinja, grafička dizajnerka, aktivistkinja za ljudska prava i socijalnu pravdu i trenerica mladih. Od 2008. godine je sarađivala sa Volonterskim centrom Vojvodine, srpskim ogrankom međunarodne mirovne organizacije - Service Civil International (SCI). Takođe je jedna od osnivačica organizacija GAIA SCI Kosovo kao i organizacije Balkan Art Zone iz Prištine. Tokom godina dizajnirala je i organizovala razne neformalne obrazovne programe, baveći se temama mira, ljudskih prava i aktivnog građanstva kroz umetnost i aktivizam. Tokom svog aktivnog angažovanja u regionalnim NVO, radila je kao koordinatorka programa na polju promocije mira, socijalne pravde, obrazovanja i integracije marginalizovanih i manjinskih grupa. Milica korisiti svoje umetničke veštine (fotografiju, video i muziku) kao alat za promociju socijalne pravde i ljudskih prava i jačanje kritičkog mišljenja i građanskog angažmana protiv nepravde i socijalne nejednakosti.

Milica je završila osnovne studije primenjene fotografije i specijalističke studije za dizajn na Viskoj tehničkoj školi strukovnih studija u Novom Sadu.  

Voli planinarenje, yogu, baštovanstvo i more. 

E-mail: milica@ehons.org