Nemanja Vranešević

Nemanja Vranešević

Nemanja Vranešević u Ekumenskoj humanitaroj organizaciji radi od avgusta 2018. godine. Trenutno se nalazi  na poziciji Projektni saradnik u okviru projekta „Podrška obrazovanju socijalno depriviranoj deci i mladih u Srbji“.

Prethodno je u okviru organizacije volontirao na nekoliko projekata koji su kao ciljnu grupu imali decu koja žive ili rade na ulici, bio aktivan kao terenski saradnik, kao i vršnjački edukator u okviru projekta Svratište za decu.

Osnovne i specijalističke studije je završio u Novom Sadu, na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija i ima zvanje – Specijalista strukovni inženjer zaštite na radu. Ima položen stručni ispit iz oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu.

U slobodno vreme igra fudbal i košarku.

E-mail: nemanja@ehons.org