Vladimir Vujin

Vladimir Vujin je u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji angažovan od 2009. godine. Trenutno se nalazi na poziciji Projektnog saradnika gde je zadužen za realizaciju aktivnosti na projektima koji doprinose inkluziji romske populacije, prevenciji ilegalnih migracija i ostvarivanju prava marginalizovanih grupa. Između ostalog, zadužen je za pomoć korisnicima pri ostvarivanju prava u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, rešavanju stambenih pitanja i ekonomskom osnaživanju. Sarađuje sa relavantnim državnim institucijama i organizacijama civilnog društva sve u cilju bolje implementacije projektnih aktivnosti.

Vladimir je tokom svoje karijere aktivan u sledećima oblastima: humanitarna pomoć, rad sa ranjivim grupama, mobilizacija i participacija zajednice, inkluzija Roma/kinja i dr.

Vladimir je diplomirani pravnik i poseduje licencu za obavljanje pravnih poslova u socijalnoj zaštiti.

Ljubitelj je automobila i rekreativno se bavi biciklizmom.  

E-mail: vladavujin@ehons.org