Miroslava Častvenova

Miroslava Častvenova

Miroslava Drakulić u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji radi od januara 2017. godine.

Trenutno se nalazi na poziciji Projektne saradnice u okviru projekata kućne nege i pomoći u kući, lični pratilac deteta, RakInfo i podrške onkološkim pacijentima na Institutu u Sremskoj Kamenici. U prethodnom periodu bila je angažovana u Centru za socijalni rad na poziciji koordinatora geronto službe i voditelja slučaja.

Miroslava je po struci master socijalni radnik i poseduje licencu za obavljanje osnovnih stručnih poslova socijalne zaštite. Svoja znanja i veštine kontinuirano razvija kroz brojne akreditovane obuke, treninge, seminare i konferencije u oblasti socijalne zaštite.

U slobodno vreme voli da putuje i boravi u prirodi.

E-mail: miroslava@ehons.org