Katalin Borbaš

Katalin Borbaš

Katalin Borbaš u Ekumenskoj Humanitarnoj organizaciji radi od 2017. godine. Trenutno se nalazi na poziciji Projektne saradnice na projektu za readmisiju, gde je zadužena za komunikaciju na srpskom i nemačkom jeziku sa povratnicima koji su vraćeni u Republiku Srbiju po osnovu Sporazuma o readmisiji. Takođe je zadužena i za prevod sajta Ekumenske Humanitarne Organizacije na nemački jezik.

Katalin je po struci profesor Nemačkog jezika i književnosti, a studirala je na Filozofskom Fakultetu, smer Germanistika, u Novom Sadu.

U prethodnom periodu radila je kao nastavnica u osnovnoj školi. Katalin je takođe član Kulturno-umetničkog društva u selu gde živi. U slobodno vreme voli da se druži sa prijatelljima, da čita, crta, slika, i igra kompjuterske igre.

E-mail: readmission@ehons.org