Stevan Batori

Stevan Batori

Stevan Batori radi u EHO od 2002. godine, a od 2000. godine bio je angažovan kao volonter. Trenutno se nalazi na poziciji Projektnog saradnika – logističara na projektu unapređenja procesa reintegracije povratnika iz Savezne Republike Nemačke u Republiku Srbiju. Takođe, zadužen je za održavanje, ispravnost i evidenciju korišćenja službenih vozila.

Stevan je tokom prethodnog perioda radio u oblastima dijakonijskog rada, rada sa starima, osoba sa invaliditetom, Romima, na poslovima sanacije u poplavljenim područijima u Banatu 2005. godine i majskim poplavama 2014. godine, organizovao susrete „Mladih bez granica“ radi pomirenja u regionu, na projektima podrške i pomoći migrantima i izbeglicama. Takođe, radio je i na projektu pokrajinskog sekretarijata APV na suzbijanju nasilja nad ženama.

Stevan je završio Elektrotehničku srednju školu u Subotici i dopunski se edukovao pohađajući kurseve o project managmentu, razvoju i upravljanju NVO, nenasilnoj komunikaciji, Radu sa mladima u međunarodnim strukturama i dr.

Oženjen je i ima dvoje dece.

E-mail: stevan@ehons.org