Bojana Tankosić

Bojana Tankosić radi u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji od aprila 2019. godine kao Projektni Asistent na projektu „Mreža integracije za Srbiju“ koji se sprovodi uz podršku Strategije evropske unije za dunavski region (EUSDR) i Dijakonije Virtemberg iz Nemačke.

Studije je završila na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na odseku za psihologiju i stekla zvanje master psiholog. Završila je i interdisciplinarne studije „Prava deteta“ na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Iskustvo je stekla kroz rad u vladinom i nevladinom sektoru, a u oblasti zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite. Takođe poseduje licence za rad u oblasti socijalne zaštite i zdravstva. Duži niz godina je radila kao porodični saradnik i kao podrška deci žrtvama i/ili svedocima u krivičnom postupku na projektu „Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite“ koji je realizovao UNICEF u partnerstvu sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvom pravde.

Voli decu i rad sa decom i porodicom.

E-mail: bojana@ehons.org