Živka Fan Osman

Živka Fan Osman  je u Ekumenskoj Humanitarnoj organizaciji od aprila 2021. godine. Trenutno se nalazi na poziciji Projektne saradnice na projektu Socijalna inkluzija Roma i drugih osetljivih grupa u Srbiji 2019 – 2022. angažovana na delu projekta koji se bavi pružanjem dodatne podrške u obrazovanju deci iz osetljivih grupa.     

Živka je pedagoška asistentkinja, aktivistkinja za ljudska prava i socijalnu pravdu. Trenerica na temu romskog ženskog aktivizma u službi borbe protiv višestruke diskriminacije Romkinja, nasilje u porodici i nasilje nad ženama. Od 2004. godine je u  Romskoj ženskoj mreži Srbije i jedna je od osnivačica mreže gde je i članica upravnog odbora. 

Osnivačica je i predsednica organizacije Romska ženska inicijativa Žabalj i čalanica upravnog odbora APAS-a.

Radila je kao novinarka i voditeljka emisije na romskom jeziku na radiju Tisa u Žablju. 

Tokom svog aktivnog angažovanja u regionalnim NVO, radila je kao koordinatorka programa inicijativa za podršku razvoju i učenju romske dece ranog uzrasta u Srbiji u opštini Žabalj.

Živka je završila srednju ekonomsko  informatičku školu u Sremskim Karlovcima i sada je apsolvent na pravnom fakultetu u Beogradu. 

Voli decu, muziku, kikboks i more. 

E-mail: zivka@ehons.org