Rastislav Vrbovski

Rastislav Vrbovski

Rastislav Vrbovski  u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji radi od decembra 2020. godine. Trenutno se nalazi na poziciji Saradnik za administrativno finansijske poslove na projektu “Podrška za novi početak” koji ima za cilj reintegraciju povratnika u Srbiji.

Većinu svoje radne karijere proveo je radeći u bankarskom sektoru, na pozicijama senior blagajnik i viši komercijalista za mala i srednja preduzeća.

Rastislav je završio Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu i dobio zvanje inženjer poljoprivrede.

Voli sport i životinje. Slobodno vreme provodi sa porodicom.

E-mail: rastislav@ehons.org