Željka Zeljković

Željka Zeljković

Željka Zeljković angažovana je u Ekumenskoj Humanitarnoj organizaciji od jula 2020. kao saradnik na terenu u okviru projekta osnaživanja žena i dece izbeglica u prihvatnom centru Šid. Od aprila 2021. angažovana je na istom projektu, na poziciji projektni saradnik. 

Tokom prethodnog radnog iskustva radila je u organizaciji „SOS Dečija Sela Srbije“ na projektu urgentne pomoći „Solidarnost“, pomoć i podrška deci, mladima i ženama  izbeglicama u tranzitu kroz Srbiju. Takodje ima iskustva u radu sa decom sa smetnjama u razvoju.

Željka je završila osnovne i master studije pedagogije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. 

Slobodno vreme voli da provodi sa prijateljima i u prirodi.

E-mail: zeljka@ehons.org