Sanja Grahovac

Sanja Grahovac

Sanja Grahovac radi u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji od juna 2021. godine kao Projektni Asistent. Trenutno je zaposlena na projektu "Smanjenje dodatne ranjivosti Roma, Romkinja i drugih marginalizovanih grupa, izazvane pandemijom COVID-19 u 18 lokalnih samouprava".

Završila je Ekonomski fakultet u Subotici - Univerzitet u Novom Sadu. Diplomirala je na smeru Evropska ekonomija i međunarodni biznis, dok je master studije završila na Filozofskom fakultetu, odsek za Komunikologiju. Do sada je stekla iskustvo u bankarstvu, ljudskim resursima i marketingu. 

Slobodno vreme provodi sa porodicom i prijateljima. Voli životinje, pozorište, knjige i putovanja.

E-mail: sanja.g@ehons.org