Anna Brtka Valent

Anna Brtka Valent je na funkciji direktora od januara 2020. godine. Zastupa organizaciju i odlučuje o poslovanju u skladu sa usvojenom politikom, donetim odlukama i strategijom organizacije.

Završila je Ekonomski fakultet u Subotici - Univerzitet u Novom Sadu. Bečelor diplomu je dobila na odeljenju za Finansije, bankarstvo i osiguranje, dok je master studije završila na odeljenju za Marketing. Ima bogato iskustvo u menadžmentu, marketingu i prodaji, organizaciji raznih događaja i aktivnosti.

Članica je upravnih odbora raznih nevladinih organizacija za koje je pisala i realizovala projekte.

Cilj joj je da realizuje sve strateški bitne projekte Ekumenske humanitarne organizacije u oblasti socijalne zaštite, socijalne inkluzije, unapređenja marginalizovanih grupa i demokratizacije društva kao i da Ekumenska humanitarna organizacija bude jedna od vodećih organizacija u Srbiji i da sa svakim projektom proširuje svoju delatnost u celoj zemlji.

Slobodno vreme voli da provodi sa svojom porodicom.

E-mail: annabrtka@ehons.org