Pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju

Pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju

Usluga je dostupna deci sa smetnjama u razvoju koje imaju ograničenja usled kojih nisu u stanju da samostalno obavljaju aktivnosti svakodnevnog života, već im je u njihovom obavljanju potrebna podrška roditelja, ali i ostalih članova porodice.

Korisnici usluge su deca sa smetnjama u razvoju uzrasta do 18 godina i mladi kojima je produženo roditeljsko pravo do 26 godina života, i to:

 • deca s umerenim, težim i teškim oblikom mentalne nedovoljne razvijenosti, 
 • deca s telesnim invaliditetom, 
 • deca sa senzornim invaliditetom, 
 • deca s višestrukom ometenošću, 
 • deca s pervazivnim poremećajima, 
 • deca s težim hroničnim oboljenjima.

U okviru usluge realizuju se sledeće aktivnosti:

 • Pomoć u obezbeđivanju ishrane deteta, uključujući po potrebi: nabavku namirnica, pripremu lakih obroka, pripremu osvežavajućih napitaka;
 • Pomoć u održavanju lične higijene deteta (pomoć pri oblačenju i svlačenju, umivanju, kupanju, pranju kose, češljanju, brijanju, sečenju noktiju);
 • Kontrola uzimanja lekova, pomoć pri kretanju i odlasku u toalet, nabavku i nadgledanje uzimanja lekova koje su prepisali kvalifikovani medicinski stručnjaci, odvođenje na lekarske preglede, a prema potrebi i obezbeđivanje dostupnosti osnovne zdravstvene nege;
 • Čuvanje, animacija odnosno provođenje struktuiranog slobodnog vremena s detetom (igra, stalna komunikacija sa detetom – verbalna i neverbalna, uključivanje deteta pri obavljanju poslova, šetnja, pomoć pri uključivanju u aktivnosti u lokalnoj zajednici);
 • Pomoć roditeljima u izgrađivanju osnovnih veština nege deteta;
 • Pomoć u obavljanju kućnih poslova i održavanje domaćinstva.

Usluga pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju, pored već navedenih aktivnosti koje se odvijaju u domu korisnika, pruža mogućnost i za realizaciju drugih aktivnosti usmerenih na uključivanje deteta sa smetnjama u razvoju u zajednicu. 

[EHO je dobila Licencu za pružanje usluge koju izdaje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u decembru 2021. godine]

Period implementacije: 1. januar 2024 – 31. decembar 2024. godine u opštini Plandište

Partner: Opština Plandište

Koordinatorka projekta: Borka Vrekić > borka@ehons.org