Lični pratilac deteta

 Lični pratilac deteta

Lični pratilac dostupan je detetu sa invaliditetom odnosno sa smetnjama u razvoju, kome je potrebna podrška za zadovoljavanje osnovnih potreba u svakodnevnom životu u oblasti kretanja, održavanja lične higijene, hranjenja, oblačenja i komunikacije sa drugima, pod uslovom da je  uključeno u vaspitno-obrazovnu ustanovu, odnosno školu, do kraja redovnog školovanja, uključujući završetak srednje škole.

Svrha angažovanja ličnog pratioca je pružanje detetu odgovarajuće individualne praktične podrške radi uključivanja u redovno školovanje, i aktivnosti u zajednici, radi uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti.

Aktivnosti ličnog pratioca deteta, planiraju se i realizuju u skladu sa individualnim potrebama deteta u oblasti kretanja, održavanja lične higijene, hranjenja, oblačenja i komunikacije sa drugima, što uključuje:

   1) pomoć kod kuće u oblačenju, održavanju lične higijene (umivanje, češljanje, pranje zuba), pri hranjenju (priprema i serviranje lakših obroka, hranjenje ili pomoć u korišćenju pribora i sl.), pripremu knjiga i opreme za vrtić odnosno školu;

   2) pomoć u zajednici, što uključuje:

          (a) pomoć u korišćenju gradskog prevoza (ulazak i izlazak iz sredstava prevoza, kupovina karte i sl.),

          (b) pomoć u kretanju (orijentacija u prostoru ukoliko je dete sa oštećenjem vida, guranje kolica ili korišćenje drugih pomagala i sl.),

          (c) odlazak na igrališta odnosno mesta za provođenje slobodnog vremena (podrška u igri, podrška i posredovanje u komunikaciji i sl.), uključujući kulturne ili sportske aktivnosti i druge servise podrške.

Prednost na pravo usluge ličnog pratioca imaju deca/učenici sa I i II stepenom podrške; deca iz jednoroditeljskih porodica koje nemaju drugih članova porodičnog domaćinstva koji mogu preuzeti brigu o detetu; porodice koje imaju više dece sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju.

Period implementacije:

  • 19. septembar 2022. - 31. januar 2024. u opštini Raška
  • 1. februar 2023. - 31. decembar 2023. u opštini Gadžin Han
  • 1. mart 2023. - 29. februar 2024. u opštini Bački Petrovac

Partner: Opština Raška, Opština Gadžin Han, Opština Bački Petrovac

Koordinatorka projekta: Borka Vrekić > borka@ehons.org