Klub za seniore

Klub za seniore

Klub za seniore je aktivnost koja se odvija u kontinuitetu od 2004 godine i okuplja oko 35 seniora starosti preko 65 godina, koji su relativno očuvanog psihofizičkog stanja i mogu samostalno da dolaze u naš klub. Oni se okupljaju 2-3 puta nedeljno, koristeći razne usluge koje su im na raspolaganju. Mogu da učestvuju u raznim radno-okupacionim aktivnostima, koriste usluge psiho-socijalnog i zdravstvenog savetovanja, usluge vešernice, te da se opskrbe sa polovnom garderobom ako su lošijeg socio-ekonomskog statusa.  Redovno se organizuju kulturno – zabavne aktivnosti, obeležavaju se značajni praznici i jubileji a vrlo često i razna predavanja po njihovom izboru. U zavisnosti od odobrenih projekata organizuju se terapeutske radionice i ekskurzije.

Period implementacije:od 2004. godine do sada

Koordinatorka: Marija Parnicki > marija@ehons.org