Teofil Lehotski

Teofil Lehotski

Teofil Lehotski radi u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji od 2005. godine. Trenutno se nalazi na poziciji Saradnik za tehničke poslove, u Zajedničkom odeljenju organizacije, gde obavlja razne administrativne poslove vezane za funkcionalnost objekata i opreme EHO centra, kao i bezbednost i zdravlje u organizaciji. Njegove ostale oblasti karijere u EHO su: teologija, ekumenizam, mir i pomirenje, mediji, rad sa ranjivim grupama, mobilizacija i participacija zajednice, civilno društvo, logistika u humanitarnim projektima sa migrantima i dr.

E-mail: teo@ehons.org