EHO i inicijativa A11 realizovali Participativni Forum u Novom Sadu

Donošenje krajnjih zaključaka

23. Nov 2022.

Pomoć i podršku u ostvarivanju prava socijalno ugroženim osobama, Ekumenska humanitarna organizacija pruža od samog osnivanja organizacije. U tom smislu, na poziv Inicijative za ekonomska i socijalna prava – A11, u prostorijama EHO Centra sa korisnicima iz Novog Sada, 19. novembra 2022. godine, održan je Participativni forum.

Vođen stručnjacima u okviru A11 – Inicijative za ekonomska i socijalna prava, Participativni forum: Unapređenje postupka za ostvarivanje prava na materijalna davanja iz oblasti socijalne zaštite, okupio je 18 korisnika, sa različitim iskustvom u korišćenju usluga sistema socijalne zaštite. Učesnici su, kroz nekoliko sesija i uz podršku predstavnica i predstavnika ekspertske zajednice (iz oblasti prava i socijalne zaštite) diskutovali o preprekama i problemima u postojećoj praksi, kao i potrebama korisnika za drugačijim rešenjima.

Rezultat foruma je sinteza uočenih problema u pristupu socijalnim i pravima socijalne zaštite, kao i predlaganje konkretnih mera za unapređenje pristupa pravu i pojednostavljenja  procedure sticanja prava. Konstruktivni i opravdani predlozi za intervencije u odnosu na postojeće prakse kao i predlozi za izmene uslova za ostvarivanje prava na materijalna davanja će biti upućeni nadležnom ministarstvu.