Online konferencija o uslugama u sistemu socijalne zaštite usmerene na podršku povratničkim porodicama

18. Dec 2020.

Jedan od zaključaka okruglog stola jeste da su interesi i bezbednost deteta i porodice prioriteti rada svakog zaposlenog pojedinca u sitemu socijalne zaštite, ali i društva i države u celosti. Nadalje, kao zaključak se izdvaja i to da su potrebe porodica složene i višestruke, te da je svaka porodica deo mnogobrojnih sistema čiju potršku treba u različitim periodima života, te da ukoliko njihova podrška izostane, problemi se uglavnm samo produbljuju, a porodica teže nosi sa krizom u kojoj se našla.

Kako bi se povratničkim porodicama pristupilo na jedan sveobuhvatan, holistički pristup s ciljem da se (re)integiršu i osnaže za samostalan život u zajednici neophodan je multidisciplinarni pristup, odnosno saradnja javnog - vladinog i civilnog - nevladinog sektora.

Okrugli sto se održao online putem ZOOM platforme koju je za ove potrebe ustupila Komora za socijalnu zaštitu kojoj je skup prijavljen. Ekumenska humanitarna organizacija je ovim putem okupila stručnjake iz sistema socijalne zaštite.

Cilj skupa je bio da se rаzmеne infоrmаciјe i iskustаvа u оblаsti rеаlizаciје kоnkrеtnih аktivnоsti na terenu koje su od interesa za povratničke porodice vraćene po Sporazumu o readmisiji, kao i upoznavanje stručne javnosti sa Vodičem za integraciju povratnika, koji je nastao kao rezultat istraživanja i analize aktuelnog regulatornog okvira i mapiranja usluga i servisa u 17 opština u Republici Srbiji. Vodič je namenjen povratničkim porodicama koje su nakon potpisivanja Sporazuma o readmisiji dobrovoljno ili prisilno vraćene u Srbiju, a koji je preveden i dostupan na 4 jezika (romski, albanski, nemački i srpski jezik).

Okrugli sto je deo projekta ‘’Mreža za integraciju u Srbiji‘’ koji se sprovodi uz podršku Strategije evropske unije za dunavski region (EUSDR), Ministarstva Baden Virtemberg i Dijakonije Virtemberg iz Štutgarta.