ROMA FORUM 2020 - Prakse u radu sa romskom zajednicom tokom COVID-19 pandemije

17. Feb 2021.

ROMA FORUM 2020

Prakse u radu sa romskom zajednicom tokom COVID-19 pandemije

Trodnevna konferencija predstavljanja rada organizacija, institucija i pojedinaca sa romskom zajednicom u uslovima pandemije COVID19 virusa, u organizaciji Ekumenske humanitarne organizacije, Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Republike Srbije i Kancelarije za inkluziju Roma AP Vojvodine, biće održana 17 – 19. 2. 2021. godine u periodu 12- 14h i to:

17.02.2021. od 12.00 do 14.00 na temu STANOVANjE Roma

18.02.2021. od 12.00 do 14.00 na temu OBRAZOVANjE Roma

19.02.2021. od 12.00 do 14.00 na temu PRAVA Roma

Pristup konferenciji je putem linka https://youtube.com/channel/UCsYHtM_gtLLjjjTxpmMzJEQ

Ispratite događaj uživo na Youtube kanalu ili ukoliko u navedenim terminima niste u mogućnosti, pogledajte putem istog linka kada vam uslovi dozvole.

Cilj ovog događaja je da učini vidljivim napore i rad organizacija, institucija i pojedinaca koje su, bez obzira na uslove uzrokovane pandemijom, bile uz članove romskih porodica koje žive u podstandardnim uslovima. Na ovoj konferenciji predstaviće se organizacije, institucije i pojedinci koje su se odazvale našem pozivu za predstavljanje svog rada i rezultata postignutih tokom 2020.

Roma forum 2020 je deo aktivnosti na projektu „Socijalna inkluzija Roma i drugih osetljivih grupa 2019-2022“ koji realizuje EHO uz podršku švajcarske organizacije HEKS/EPER.