Produžetak EHO javnog poziva za građevinsku podršku povratnicima sa teritorije Grada Sremske Mitrovice, Opštine Ruma i Opštine Pećinci do 8. marta 2021. godine

22. Feb 2021.

PRODUŽAVA SE ROK ZA PREDAJU PRIJAVA na EHO Javni poziv za građevinsku podršku povratnicima i drugim ugroženim grupama objavljenom 2. februara 2021. godine. Pozivaju se svi zainteresovani, prvenstveno povratnici iz Nemačke i drugih zemalja Zapadne Evrope, sa teritorije Sremske Mitrovice, Rume i Pećinaca, koji ispunjavaju tražene uslove (vidi javni poziv u prilogu) da se prijave za dobijanje građevinske podrške zaključno sa 8.martom 2021. godine. Prijave treba poslati poštom -  slanjem traženih dokumenata (samo fotokopije) na navedenu adresu Ekumenske humanitarne organizacije ili predati lično terenskim saradnicama Maji Vukotić 062 8216296 i Sonji Krnajski 069/707-461.

Ova građevinska pomoć je jedan od vidova podrške u sklopu projekta „PODRŠKA ZA NOVI POČETAK“ i ima za cilj poboljšanje stambenih uslova u 25 porodičnih stambenih objekata u kojima porodice žive i koji su u njihovom vlasništvu.

Prioritet je dat ugroženim povratničkim porodicama, ali do 20% podržanih mogu biti i nepovratnici iz marginalizovanih grupa stanovništva koje žive u sličnim uslovima.

Pomoć se daje prvenstveno porodicama koje nemaju kupatilo ili im je u jako lošem stanju (kako bi im se obezbedio higijenski minimum), ili imaju neke druge veće nedostatke na objektu koje im ugrožavaju stanovanje.

Podrška obuhvata, kako sam građevinski materijal za izvođenje radova, koje porodice izvode same sopstvenim snagama, tako i stručnu podršku od strane EHO inženjera u planiranju i izvođenju građevinskih radova. Samo instalaterske radove na kupatilu i postavljanje pločica izvode ovlašćeni izvođači koje angažuje i plaća EHO.

Ova usluga podržana je od strane Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u okviru Programa „Migracije za razvoj“ (PME). Program je deo šire inicijative „Povratak u nove šanse“ nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Za detaljnije informacije preuzmi tekst javnog poziva za građevinsku podršku OVDE.