konkurs za radno mesto "Saradnik/ca za administrativno finansijske poslove na projektu"

18. Mar 2021.

Ekumenska humanitarna organizacija (EHO)
Ćirila i Metodija 21, Novi Sad
www.ehons.org

Objavljuje konkurs za radno mesto
SARADNIK/CA ZA ADMINISTRACIJU I FINANSIJE
na projektu „SOCIJALNA INKLUZIJA ROMA I DRUGIH OSETLJIVIH GRUPA u SRBIJI 2019-2022“

Naziv radnog mesta:   Saradnik/ca za administrativno finansijske poslove na projektu

Status:     Ugovor o radu na određeno vreme od 9  meseci  sa mogućnošću produženja

Opis poslova:

 • učestvuje u realizaciji projekta prema opisu aktivnosti iz projektnog predloga;
 • radi u timu sa Projektnim koordinatorom/kom i drugim saradnicima/ama u cilju efikasne i blagovremene realizacije projekta i razmene podataka, informacija i unapređenja rada;
 • obavlja administrativno-finansijske poslove na projektu;
 • učestvuje u finansijskoj analizi projekta i vrši redovno praćenje utroška projektnih sredstava;
 • pruža neophodnu podršku koordinatoru/ki projekta tokom monitoringa i evaluacije projektnih aktivnosti;
 • priprema periodične i završne finansijske izveštaje;
 • daje predloge za unapređenje i bolje funkcionisanje projekta;
 • obavlja i druge poslove po nalogu direktora/ke i koordinatora/ke projekta.
 • vodi tabelarne evidencije prihoda i rashoda na nivou projekta;
 • prikuplja fakture, profakture i ostalu dokumentaciju za projekat;
 • zavođenje, protokolisanje i arhiviranje dokumentacije;
 • raspisuje javne nabavke i prikuplja ponude;
 • komunikacira po potrebi sa donatorima, partnerima, i korisnicima kao i sa predstavnicima ostalih projekata EHO-a;

Potrebne kvalifikacije :

 • visoka ili viša stručna sprema, ekonomski smer;
 • iskustvo u finansijskom izveštavanju, planiranju, analizama, javnim nabavkama;
 • poznavanje konteksta poslovanja nevladinih organizacija;
 • aktivno znanje engleskog jezika;
 • dobro poznavanje rada na računaru, posebno MS Excel;
 • vozačka dozvola B kategorije, aktivan vozač.

Poželjno  iskustvo:

 • minimalno jednogodišnje radno iskustvo u vezi sa administrativnom podrškom projekata, računovodstvom i finansijama;
 • poželjan prethodni rad u humanitarnim ili razvojnim organizacijama-projektima (civilni,nevladin sektor), na poslovima administratora projekta i/ili saradnika na projektu.

Očekivane veštine i sposobnosti:

 • sposobnost rada u timu i pod stresom;
 • komunikacione i organizacione sposobnosti;
 • kreativnost i inovativnost.

Radno okruženje i uslovi rada:

 • dinamično radno okruženje;
 • pozitivna radna atmosfera i radno okruženje;
 • mogućnost profesionalnog usavršavanja i daljeg učenja;
 • puno radno vreme u trajanju od 7,30 do 15,30 sati radnim danima, moguć prekovremeni rad, kao i rad u toku vikenda po potrebi.

Prijava na konkurs treba da uključi CV i motivaciono pismo.

Prijavu slati na: konkurs@ehons.org , najkasnije do 26.03.2021.