Otvoreni poziv za nabavku materijala i usluga za stambenu podršku

13. May 2021.

Jedinstvene ponude (za LOT1 i LOT2 zajedno) treba dostaviti u zatvorenim kovertama lično ili poštom na adresu:

EKUMENSKA HUMANITARNA ORGANIZACIJA
ĆIRILA I METODIJA 21, 21000 NOVI SAD

sa napomenom – ZA OTVORENI POZIV (NE OTVARATI)

Rok za dostavljanje ponuda je da stignu najkasnije 4. juna do 14:00 časova.

Sve dodatne informacije u vezi Poziva mogu se dobiti radnim danima od Maje Vukotić na tel 062 8216296 i Ane Birgeš na tel 064 6595529.

Ponuđači mogu preuzeti potrebnu dokumentaciju klikom na linkove - naslove dolenavedenih dokumenata:

1. Opis i uslovi Poziva (Pdf dokument)

2. LOT1 – Specifikacija građevinskog materijala (Excel dokument)

3. LOT2 – Specifikacija materijala i usluga (Excel dokument)

4. Profil dobavljača i registracioni formular (Word dokument)

5. Izjava o prihvatanju uslova Poziva i dodele Ugovora (Pdf dokument)