EHO i Opština Žabalj potpisali sporazume o sprovođenu projekata

Direktorka EHO i predsednik opštine Žabalj potpisali Sporazum o saradnji

09. Jun 2021.

Aktivnosti u okviru dva nova projekta Ekumenske humanitarne organizacije uveliko se sprovode u opštini Žabalj. EHO i opština Žabalj su 18. maja 2021. potpisali Sporazum o saradnji na realizaciji projekta „Socijala inkluzija Roma i drugih osetljivih grupa R.Srbiji 2019-2022“.

Drugi Sporazum je potpisan i sa osnovnim školama iz Žablja i Đurđeva, Centrom za socijalni rad i Kancelarijom za inkluziju Roma. Po potpisivanju ovog Sporazuma, realizuju se aktivnosti u okviru projekta “Pružanje dodatne podrške u obrazovanju deci iz osetljivih grupa kao odgovor na pandemiju Covid-19”.

Pomoći ćemo porodici Petrović u obnovi požarom uništeni dom. Podršku u obezbeđivanju dokumentacije za ozakonjenje svojih kuća dobiće 30 romskih porodica iz Žablja. Dodatna podrška u obrazovanju obezbeđena je za 60 dece iz Žablja i Đurđeva. Promocija zaštite osnovnih ljudskih prava i informisanje prava na besplatnu pravnu pomoć će takođe biti deo podrške lokalnoj zajednici.

Oba Projekta zasnovana su na potrebama romske zajednice i drugih socijalno ugroženih porodica, pojedinaca i institucija, i imaju za cilj da doprinesu njihovoj inkluziji u društveni sistem.   

Realizaciju projekta podržava HEKS/EPER, Švajcarska.