U prihvatnom centru Sombor obeležen svetski dan muzike

22. Jun 2021.

Terenska saradnica u prihvatnom centru Sombor koja radi na projektu pružanja pomoći i podrške ženama i deci izbeglicama, u saradnji sa terenskom radnicom iz centra za socijalni rad, obeležile su 21. jun svetski dan muzike. Kroz datu aktivnost deca su se kroz edukativno kreativan način rada prvenstveno upoznala sa muzičkim instrumentima, njihovim nazivima, izgledom i zvukom. Nakon toga su od različitih instrumenata (muzičkih drvenih štapića, metalofona, zvečki) stvarala svoju zajedničku melodiju. Na kraju je organizovana igra "muzičke stolice" koja se deci najviše dopala i uz koju su se zabavili i opustili.

U prihvatnom centru Sombor trenutno boravi 623 lica, od toga 20 dece. Projekat Osnaživanja žena i dece izbeglica Ekumenska humanitarna organizacija realizuje uz podršku Evangelističke Luteranske crkve iz Amerike (ELCA).