Omladinska razmena u Dortmundu

24. Aug 2021.

Ekumenska humanitarna organizacija - EHO zajedno sa partnerskim organizacijama iz Dortmunda - Evangelische Jugend Dortmund und Lünen i Ev. Noah Kirchgemeinde Dortmund, učestvovala je na trinaestoj po redu omladinskoj razmeni mladih iz Novog Sada i Dortmunda.

Ovogodišnja razmena je realizovana u pobratimskom gradu Dortmundu, sa temom „Evropski identitet“, u cilju promovisanja evropskog identiteta, evropskog građanstva i razmene mišljenja i stavova mladih o značaju jačanja učešća građana i građanki u životu lokalne zajednice i očuvanju životne sredine. Program je uključivao realizaciju radionica, posetu institucijama i organizacijama, kao i prijem kod zamenice gradonačelnika grada Dortmunda. Tokom destodnevne posete posećeni su i gradovi Keln i Esen, te su se tom prilikom učesnici upoznali sa istorijskim i kulturnim nasleđem navedenih gradova.

U programu su učestvovali mladi volonteri koji su uključeni u različite programske sadržaje rada Ekumenske Humanitarne organizacije i volonteri Evangelische Jugend Dortmund und Lünen i Ev. Noah Kirchgemeinde Dortmund, uzrasta od 17 do 26 godina. Tokom realizovane posete zajedničkim radom usaglašena je tema za naredne razmene „Rodna ravnopravnost“, koja će biti organizovana 2022. godine u Novom Sadu.