Realizovan II regionalni trening pod mentorstvom ADRA Slovačke

Učesnici 2. regionalnog sastanka

29. Nov 2021.

U okviru projekta „Jačanje kapaciteta humanitarnih organizacija za prijem i vođenje volontera iz EU“ realizovana je poseta ADRA Slovačke kao mentora. Pored predstavnika ADRA Slovačke i Ekumenske humanitarne organizacije, sastanku su prisustvovali i predstavnici dobrotvorne fondacije Srpske Pravoslavne Crkve Čovekoljublje iz Beograda, gde je sastanak i održan  i MHD „Merhamet – Sandžak“ iz Novog Pazara.

Cilj posete bila je realizacija petodnevnog treninga. Prvi deo treninga obuhvatio je teme vezane za upravljanje projektnim aktivnostima, zatim proces praćenja projektnih aktivnosti i evaluacija istih.

Drugi deo treninga pokrio je temu identifikacija oblasti svake od prisutnih organizacija prepoznate kao one u koje je potrebno uključiti inostrane volontere. U okviru navedenog akcenat je stavljen na razvijanje alata koji će omogućiti svakoj organizaciji da jasno i precizno osmisli profil volontera i na taj način dalje sprovede program vođenja volontera iz zemalja EU, na šta su i usmerene aktivnosti u okviru projekta. Gledano sa aspekta opšteg cilja, to je osnaživanje učesnika projekta u razvijanju profila organizacije vezane za volontersko uključivanje, te dalje jačanje kapaciteta zaposlenih za prijem i vođenje volontera iz zemalja EU.

Pored navedenih aktivnosti partnerske organizacije su predstavile i svoj koncept volonterske organizacije rada, podelile iskustva u radu sa volonterima kao i naučene lekcije i stečeno iskustvo u okviru datog projekta.

Pored navedenih partnera u projekat su uključene i sledeće organizacije: Asociacion CDRO (De Cooperacion para el desarrollo rural de occidente), Gvatemala, Asociacion de servicios educativos y culturales, Gvatemala, Asociacioj jesus obrero, Peru, Fundacion Alboan,  Estonija, Fundacion servicio jesuita para refugiados Colombia, Girl child network, Kenija, Medicus mundi Italia, Servizio volontario internazionale, Italija, The Ethiopian catholic church social and development commission, Etiopija, ASPEm, Italija.

Sredstva za realizaciju projektnih aktivnosti obezbeđena su iz EU fondova, u okviru EU Aid Volunteers programa.