Evaluativni sastanak projektnih partnera u Sibiu

11. May 2022.

Evaluativni sastanak svih partnera na projektu ‘’S Romima i za njih u Dunavskom regionu’’ održan je u Sibiu, u Rumuniji, u periodu od 5. do 8. maja 2022. godine.

Sastanak je poslužio da bi se predstavili svi rezultati rada na projektu, kao i aktivnosti koje su sprovodene u Rumuniji, Nemačkoj, Slovačkoj i Srbiji u prethodnom periodu. Ostvarene promene u radu sa ciljnim grupama i buduće korake saradnje su bili deo praktičnih radionica i planiranja uključivanja novih partnera iz zemalja Dunavskog regiona.  

“Sa i za Rome u Dunavskom regionu” je projekat koji je traje do kraja maja 2022 godine i ima za cilj da razmeni iskustva, znanja i primere dobre prakse u radu sa romskom zajednicom i drugim marginalizovanim grupama u zemljama Dunavskog regiona.

Projekat su činile tri glavne faze:

Faza A: Izgradnja kapaciteta u romskim selima za sprečavanje nasilja u porodici u regionu Sibiu (Rumunija) i u Vojvodini (Srbija)
Faza B: Obrazovne mere za borbu protiv siromaštva u romskim naseljima u Slovačkoj i u Srbiji
Faza C: Savetovanje i informisanje u vezi sa mobilnošću Roma u Štutgartu i Novom Sadu kao deo terenskog socijalnog rada i unapređenja legalnih migracija.

Pored glavne tri faze, projekat je obuhvatao i redovne kontakte sa partnerima, organizovanje različitih obuka i seminara, stručnih konferencija, posete zemljama Dunavskog regiona. U narednom periodu će biti kreirana publikacija o projektu i sa primerima dobre prakse u radu sa ciljnom grupom u Dunavskom regionu.

Projekat sprovode Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) u saradnji sa Dijakonijom Vürtemberg iz Nemačke i sa partnerima iz Evangeličke akademije Sibiu iz Rumunije i Dijakonije iz Slovačke.

Projekat je omogućen finansijskom podrškom državnog ministarstva Baden Virtemberg i Evropske strategije za Dunavski region (EUSDR). Ova makroregionalna strategija ima za cilj jačanje saradnje između podunavskih zemalja i uključuje devet država članica EU: Bugarsku, Nemačku, Hrvatsku, Austriju, Češku, Mađarsku, Rumuniju, Slovačku i Sloveniju. Izvan EU uključuje Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Republiku Moldaviju i Ukrajinu.