Otvoreni poziv za potreban materijal i usluge za građevinsku podršku kućama u Sremu

13. May 2022.

Jedinstvene ponude (za LOT1 i LOT2 zajedno) treba dostaviti u zatvorenim kovertama lično ili poštom na adresu

EKUMENSKA HUMANITARNA ORGANIZACIJA

ĆIRILA I METODIJA 21, 21107 NOVI SAD, PAK 406206

sa napomenom – ZA OTVORENI POZIV (NE OTVARATI)

 

Rok za dostavljanje ponuda je da stignu najkasnije 26. maja do 14:00 časova.

Sve dodatne informacije u vezi Poziva mogu se dobiti radnim danima od Maje Vukotić na tel 062 8216296 i Ane Birgeš na tel 064 6595529.

Ponuđači mogu preuzeti potrebnu dokumentaciju klikom na linkove - naslove dolenavedenih dokumenata:

1. Opis i uslovi Poziva

2. LOT1 – Specifikacija građevinskog materijala

3. LOT2 – Specifikacija materijala i usluga

4. Profil dobavljača i registracioni formular

5. Izjava o prihvatanju uslova Poziva i dodele Ugovora

6. Izjava za ponuđene artikle i usluge

*Napomena za preuzimanje/download Aplikacionog formulara za korisnike "google chrome" softvera:
-Windows verzija... desni klik na link Aplikacionog formulara pa zatim izaberite opciju "preuzmi link" odnosno "save link as..."
-Android verzija... par sekundi zadržite prst na linku dok se ne pojavi dijalog sa više opcija između kojih izaberite opciju "preuzmi link" odnosno "save link as..."