Studijska poseta školama u Mađarskoj

28. Feb 2020.

U okviru projekta „Socijalna inkluzija Roma i drugih osetljivih grupa u Srbiji“ koji sprovodi Ekumenska humanitarna organizacija uz finansijsku podršku HEKS/EPER, 25. i 26. februara 2020. godine organizovana je studijska poseta delegacije iz Srbije koleginicama i kolegama iz Mađarske.

Opširnije

Motivacija za učenje i strategije podrške

15. Feb 2020.

U okviru drugog konsultativnog sastanka mreže saradnika, pedagoških asistenata i učitelja, koji su angažovani na projektu „Unapređenje socio-ekonomske situacije marginalizovanih u Vojvodini kroz edukaciju i ekonomsko osnaživanje", 10.02.2020. godine održana je radionica „Motivacija za učenje“.

Opširnije

Održana radionica sa decom u Svratištu

31. Jan 2020.

Povodom 1.februara, dana grada Novog Sada, u saradnji sa vaspitačima Svratišta za decu i mlade Novi Sad, volonteri i terenski saradnici projekta „Terenski rad sa decom koja su uključena u život i/ili rad na ulici“, podržanog od strane Herbert Stepic CEE Charity, održali su radionicu Umetnost u plastelinu.

Opširnije

Ekumenski rad žena

30. Jan 2020.

U subotu 25. januara 2020. godine u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji održan je godišnji sastanak žena, predstavnica pet crkava, koje učestvuju u ekumenskom radu i organizuju Svetski molitveni dan.

Opširnije