Stanka Janković

Stanka Janković, u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji radi od 2001. godine. Trenutno se nalazi na poziciji Projektne saradnice gde je direktno zadužena za implementaciju aktivnosti projekta koji za cilj ima mobilizaciju i unapredjenje položaja romske zajednice na lokalu, realizaciju aktivnosti vezane za poboljšanje obrazovnog nivoa romske zajednice, kao i unapredjenje položaja i kapaciteta pedagoških asistenata.

Stanka je tokom svoje karijere radila u sledećim oblastima: obrazovanje, zapošljavanje i stanovanje Roma/kinja, mobilizacija i participacija zajednice, inkluzija Roma/kinja, izrada strateških dokumenata, zagovaranje i lobiranje za unapredjenje položaja Roma/kinja. Osnivačica je nekoliko romskih udruženja na teritoriji Srbije.

Stanka je na prvoj godini politikologije na Fakultetu za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu, a studirala je i na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Poseduje sertifikat Škole Romologije Univerziteta u Novom Sadu, kao i diplomu Ženskih studija. Takodje je ko-autorka knjiga Romkinje 1 i 2.

U slobodno vreme bavi se proizvodnjom i aranžiranjem svežeg cveća.

E-mail: stanka@ehons.org