Organizovane posete školama

16. Dec 2022.

Na kraju prvog polugodišta školske 2022/2023.godine organizovane su posete osnovnim školama “Matko Vuković” u Subotici i “Ivo Lola Ribar” u Rumi sa ciljem praćenja sprovođenja aktivnosti namenjenih boljoj obrazovnoj integraciji dece i mladih iz marginalizovanih grupa. Projektni tim je razgovarao sa decom, pedagoškim asistentima i Timom za podršku...

Opširnije

Obeležen Međunarodni dan ljudskih prava u PC Šid

12. Dec 2022.

Međunarodni dan ljudskih prava se obeležava širom sveta, 10. decembra, a ove godine pod motom "Dostojanstvo, sloboda i pravda za sve". U privatnom centru Šid, edukatorke EHO - a su kroz projekat "Osnaživanje žena i dece izbeglica" održale su radionicu na temu "Ljudska prava". Sa decom se vodio dijalog o pravima i postavljeno pitanje...

Opširnije
EHO Novogodisnji bazar, 15.12.2022.

EHO Novogodišnji bazar, 15.12.2022.

09. Dec 2022.

EHO krojačka radionica vas srdačno poziva na prigodnu izložbu radova i susret kojim će se obeležiti dan međunarodni praznici Dan osoba sa invaliditetom i Dan volontera, u četvrtak, 15.12.2022. u 12.00 sati u velikoj sali Socijalno dijakonalnog centra EHO u Ćirila i Metodija 21 u Novom Sadu.

Opširnije

Volontiraj!

07. Dec 2022.

Termin volonterizam potiče iz latinskog jezika od reči – voluntas, što bi u prevodu značilo slobodna volja, odnosno opcija ili lični izbor. To je i najbitnije obeležje volonterizma, jer ukoliko nije dobrovoljan, on gubi suštinu. Volonterski rad je oblik učešća građana u procesima razvoja zajednice. Volonter može, bez ograničenja, da bude...

Opširnije

Volonterizam u EHO-u

05. Dec 2022.

EHO u svoje aktivnosti uključuje volontere. Cilj je pružiti mladima, budućim profesionalcima prostor i mogućnost za lično i profesionalno usavršavanje. Koliko je značajno iskustvo koje je stekla kroz volontiranje u EHO-u, volonterka Jelena Milojević je iskazala kroz svoj master rada na temu: "Podsticanje prosocijalnog ponašanja u okviru nevladinih organizacija...

Opširnije

Obeležen Svetski dan volontera

05. Dec 2022.

Na današnji dan, 05.12. se širom sveta obeležava Svetski dan volontera, još od 1985. godine, kada je proglašen na sednici Generalne Skupštine Ujedinjenih nacija. Svaki treći čovek u svetu se bavio volonterskim radom i time postao „čovek dobre volje“. Tokom prethodne nedelje, a u susret 5. decembru volonteri koji su angažovani na projektu „Terenski...

Opširnije

Srećan Vam Dan volontera!

05. Dec 2022.

U prihvatnim centrima u Subotici, Somboru i Šidu se od avgusta realizuju okupacione radionice u okviru projekta "Podrška u zaštiti i humanitarna pomoć ljudima u pokretu". Povodom Dana volontera izdvojili smo priču o našoj volonterki Tatjani. Tekst napisla Ivana Inđin, multimedijalna umetnica art i drama terapeutkinja i voditeljka umetničkih okupacionih radionica...

Opširnije

Predavanje o primeni Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

01. Dec 2022.

U prostorijama naše organizacije, Inicijativa za ekonomska i socijalna prava - A 11 i Praxis su u petak, 25. novembra, održali predavanje o pružanju besplatne pravne pomoći, sa fokusom na Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, kao i na njegove nedostatke iz ugla NVO (kao pružaoca BPP) i korisnika. Ekumenska...

Opširnije
 Baranda / Osnovna škola „Zoran Petrović“

Poseta školama uključenim u projekat

25. Nov 2022.

Podrška obrazovanju deci koja dolaze iz porodica nižeg socioekonomskog statusa uspešno se već šestu godinu pruža u osnovnoj školi „Zoran Petrović“ u Sakulama, dok se od ove godine projekat realizuje i u osnovnim školama „Jovan Jovanović Zmaj“ u Aleksinačkom Rudniku i „Vuk Karadžić“ u Vranju. Ove tri škole...

Opširnije

Međunarodni dan deteta u PC Sombor

21. Nov 2022.

Međunarodni dan deteta se širom sveta obeležava 20. novembra. Ovaj dan je ustanovljen još 1954. godine usvajanjem Deklaracije o pravima deteta te se svake godine širom sveta podsećamo se koliko je važna bezbednost i budućnost najmlađih od nas. Ovim povodom, edukatorka EHO je kroz projekat "Osnaživanje žena i...

Opširnije

Međunarodni dan tolerancije i dan deteta u PC Šid

18. Nov 2022.

Povodom 20. novembra, Međunarodnog dana tolerancije, EHO je, kroz projekat „Osnaživanje žena i dece izbeglica“, u saradnji sa lokalnim školama, organizovalo niz dešavanja tokom protekle nedelje. Deca koja borave u Prihv. centru Šid su uključena u forume školskih parlamenata, sportska takmičenja...

Opširnije

Donacija Banke hrane Vojvodine za socijalno ugrožene porodice

18. Nov 2022.

Tokom tekuće nedelje, potpisan je Memorandum o saradnji između Ekumenske humanitarne organizacije i humanitarne organizacije Banka hrane Vojvodine, a sa ciljem pružanja podrške socijalno ugroženim porodicama kroz donacije. Naime, Banka hrane Vojvodine, sa sedištem u Irigu kroz mnogobrojne akcije koje ...

Opširnije

Obeležen Međunarodni dan tolerancije u PC Sombor

17. Nov 2022.

Međunarodni dan tolerancije se širom sveta obeležava 16.11. Tim povodom, Ekumenska humanitarna organizacija je zajedno sa saradnicama iz Centra za socijalni rad i organizacijom IOM realizovala edukativno-kreativnu radionicu, kroz projekat "Osnaživanje žena i dece izbeglica". Na radionici su učestvovali korisnici centra, uzrasta...

Opširnije

EHO tim u poseti Virtembergu

10. Nov 2022.

Predstavnici EHO na čelu sa direktorkom Annom Brtkom Valent su imali susrete sa nekoliko partnerskih organizacija u Nemačkoj krajem oktobra 2022. godine u organizaciji Dijakonije Virtemberg (DW). Tom prilikom, organizovan je sastanak u Štutgartu, na kojem je bilo reči o dosadašnjoj saradnji DW i EHO, socijalnom uticaju rada EHO i...

Opširnije

Potpisani memorandumi o saradnji sa školama

10. Nov 2022.

Ovaj memorandum predstavlja okvir za implementaciju aktivnosti čiji je cilj unapređenje obrazovne integracije dece i mladih iz marginalizovanih grupa u šest škola koje su uključene u realizaciju EHO projekta “Obrazovanje i ekonomsko osnaživanje marginalizovanih grupa”. Školama je donirana oprema u zavisnosti od...

Opširnije