Podrška za decu pred početak školske 2022 2023

Završena podela školskog pribora

17. Aug 2022.

Tokom prethodne nedelje volonteri za terensku podršku, sproveli su IV fazu modela podrške deci pri tranziciji iz predškolskog u školsko okruženje. Data aktivnost deo je projekta „Terenski rad sa decom koja su u riziku da budu uključena u život i/ili rad na ulici“. Naime, pomenuti model sadrži pet faza, koje uključuju...

Opširnije

Stvaraj filmove sa ljudima u pokretu!

26. Jul 2022.

EHO objavljuje konkurs za Voditelja/ku radionica dokumentarnog filma u prihvatnim centrima u Subotici, Somboru i Šidu na projektu “Podrška u zaštiti i humanitarna pomoć ljudima u pokretu”. Cilj projekta “Podrška u zaštiti i humanitarna pomoć ljudima u pokretu” je da doprinese smanjenju ugroženosti migranata koji se...

Opširnije

Omladinska razmena u Dortmundu

05. Jul 2022.

U periodu od 25.06-04.07. realizovana je omladinska razmena pod temom "Različitost i rodna ravnopravnost” između Novog Sada i Dortmunda. Ovogodišnja omladinska razmena je petnaesta po redu koju EHO ostvaruje sa partnerskim organizacijama Evangelische Jugend Lünen und Evangelische Christus Kirchengemeinde Dortmund.

Opširnije