Ekumenska humanitarna organizacija već 30 godina radi na izgradnji pravednijeg društva za sve, uverena da ljudsko dostojanstvo, čovekoljublje, jednakost i socijalna pravda ne smeju da zaobiđu ni jednog čoveka.
Srcem, predanim radom i znanjem prigrlili smo Čoveka i sa njim delimo brige i strepnje, pružamo ruku i rame, pomažemo: gladnima i neobuvenima, siromašnima, bolesnima, starima i nemoćnima, beskućnicima, osobama sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, diskriminisanima, đacima, deci, devojčicama i ženama, migrantima, komšijama, nepismenima i potlačenima, ostavljenima i zaboravljenima.

Aktuelnosti

0

godina rada

0

aktivnih projekta

0

realizovanih projekta

0

zadovoljnih korisnika

Rekli su o nama