Radionica - Prekodolce

Osnaživanje lokalnih romskih organizacija

Osnovni cilj projekta je osnaživanje i izgradnja kapaciteta romskih udruženja građana za pokretanje lokalnih inicijativa koje odgovaraju na socijalne, obrazovne, kulturne i ostale potrebe romske zajednice i poboljšanja i unapređenja položaja romske zajednice na lokalnom nivou kroz sprovođenje malih lokalnih projekata.

Opširnije
projekat slika

Mi to vidimo ovako - Novi okviri za razgovore o migracijama

Osnovni cilj projekta je senzibilizacija i povezivanje studenata medija iz Subotice i Novog Sada, sa izbeglicama i migrantima smeštenim u Prihvatnim centrima u Subotici, Somboru i Šidu kroz jednosemestralni kurs. Kurs će se sprovoditi na mađarskom i srpskom jeziku za studente medija iz Subotice i Novog Sada.

Opširnije
undp_rs podrska integraciji povratnika

Servisni centar – početna tačka

Ovaj projekat je pokrenut u cilju unapređenja dostupnosti usluga namenjenih povratnicima po osnovu Sporazuma o readmisiji i povećanju nivoa njihove informisanosti o lokalnim uslugama i drugim dostupnim oblicima podrške, kao i unapređenju socijalne kohezije, prihvatanju različitosti i razvijanje socijalnih i ličnih kompetencija dece i mladih povratnika i nepovratnika u Novom Sadu.

Opširnije

Obrazovanje i ekonomsko osnaživanje marginalizovanih grupa

U cilju unapređenja socio-ekonomskog statusa marginalizovanih grupa u Vojvodini, pokrenut je trogodišnji projekat (2022-2025.g) koji se sastoji iz dve komponente: ekonomsko osnaživanje i obrazovna integracija. Planirano je da tokom trajanja projekta 588 pripadnika marginalizovanih grupa u Vojvodini bude podržano kroz ove dve komponente. Period implementacije: 1. jul 2022 – 30. juni 2025. godine. Partner: Brot für die Welt, Diakonie Württemberg/ Hoffnung für Osteuropa

Opširnije

Gradimo i radimo za inkluzivnu Rašku – evropski program stambene podrške i aktivnog uključivanja

Socijalno uključivanje, kao važan faktor u osnaživanju osoba koje pripadaju osetljivim grupama a žive na teritoriji Opštine Raška jedna je od tri aktivnosti koje se realizuju u okviru projekta „Gradimo i radimo za inkluzivnu Rašku – Evropski program stambene podrške i aktivnog uključivanja“. Podršku kroz ovaj projekat dobijaju socijalno ugrožene porodice koje pripadaju romskoj zajednici, žene žrtve porodičnog nasilja i osobe sa invaliditetom.

Opširnije
Podrška Integraciji Povratničkih Porodica

Podrška integraciji povratničkih porodica

Mrežu sačinjavaju lica koja su aktivna na polju pružanja usluga ciljnoj grupi kroz lokalne organizacije civilnog društva i/ili institucije sistema. Zadatak lokalnih saradnika za integraciju jeste da prikupljaju podatke o povratničkim porodicama, pružaju pomoć na terenu i prate proces integracije...

Opširnije
Podrška za novi početak - Assistance for a New Start

Podrška za novi početak

Ovaj projekat se realizuje u cilju bolje reintegracije povratnika u Srbiji, tako što im omogućava bolji legalan pristup javnim uslugama, bolji pristup zapošljavanju i poboljšanje njihovih uslova života.

Opširnije

Mobilizacija i razvoj romske zajednice

EHO nekoliko godina unazad sprovodi projekat pod nazivom “Mobilizacija i razvoj romske zajednice“. U sklopu novog trogodišnjeg ciklusa 2021 – 2024 biće sprovedene aktivnosti usmerene na unapredjenje znanja i veština predstavnika romske zajednice iz 6 opština...

Opširnije
Edukativne radionice - Publikacije papirno pozorište

Podrška deci koja su u riziku da budu uključena u život i/ili rad na ulici

Projekat "Podrška deci koja su u riziku da budu uključena u život i/ili rad na ulici" Ekumenska humanitarna organizacija realizuje od avgusta 2009. godine. Kroz projektne aktivnosti podržavaju se deca i mladi, njihove porodice u nastojanju da se redukuje broj onih koji ulicu vide kao glavni faktor identifikacije, te poveća broj uključenih u redovne društvene i obrazovno-vaspitne aktivnosti.

Opširnije