Pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju

Pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju

Usluga je dostupna deci sa smetnjama u razvoju koje imaju ograničenja usled kojih nisu u stanju da samostalno obavljaju aktivnosti svakodnevnog života, već im je u njihovom obavljanju potrebna podrška roditelja, ali i ostalih članova porodice. Korisnici usluge su deca sa smetnjama u razvoju uzrasta do 18 godina i mladi kojima je produženo roditeljsko pravo do 26 godina života, i to:

Opširnije
Klub za seniore

Klub za seniore

U socijalno-dijakonijskom Centru „Bereš Karolj“ funkcioniše Klub za seniore koji okuplja oko 30 seniora starosti preko 65 godina, koji su relativno očuvanog psihofizičkog stanja i mogu samostalno da dolaze u naš klub.

Opširnije
Pomoć u kući za odrasla i starija lica

Pomoć u kući za odrasla i starija lica

Opšti cilj programa je poboljšanje kvaliteta života starih i bolesnih lica pružanjem visokokvalitetnih usluga kućne nege i pomoći u kući [EHO je dobila Licencu za pružanje usluge pomoći u kući koju izdaje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u septembru 2015. godine].

Opširnije
 Lični pratilac deteta

Lični pratilac deteta

Lični pratilac dostupan je detetu sa invaliditetom odnosno sa smetnjama u razvoju, kome je potrebna podrška za zadovoljavanje osnovnih potreba u svakodnevnom životu u oblasti kretanja, održavanja lične higijene, hranjenja, oblačenja i komunikacije sa drugima, pod uslovom da je uključeno u vaspitno-obrazovnu ustanovu, odnosno školu, do kraja redovnog školovanja, uključujući završetak srednje škole.

Opširnije